Reportare

Menü

Kategoriler

Arama

Emlak Vergisi ÖdemeleriÇevre Temizlik ve Emlak Vergisi 2. taksit ödemeleri için süre 1 Kasım'da başladı. Vatandaşlar 30 Kasım 2016 tarihine kadar bağlı bulundukları belediye başkanlıklarının ilgili birimlerine doğrudan veya belediyelerin internet siteleri üzerinden Çevre Temizlik ve Emlak Vergisi 2. taksit ödemelerini yapabilecekler. Uzmanımız Ozan Bingöl, Emlak Vergisi ödeyecek vatandaşları uyarıyor:

Reportare: Ozan Bey, “Emlak vergisi öderken dikkat” diyorsunuz. İsterseniz önce şu Emlak vergisi nedir, ne zaman, nereye ödenir? Konusuna açıklık getirelim.

Ozan Bingöl: Türkiye sınırları içerisinde bulunan binalar, arsalar ve araziler emlak vergisine tabidir. Emlak vergisini belediyeler yıl içerisinde, iki eşit taksitte tahsil ederler. İlk taksitinin ödenmesi için süre martta başlar ve mayısın sonuna kadar devam eder. İkinci taksit, kasım ayının başından sonuna kadar devam eder. Emlak vergisi ödemeleri gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye yapılmaktadır. Süresinde yapılmayan ödemeler için aylık yüzde 1.40 oranında gecikme zammı hesaplanmaktadır.

Reportare: Emlak vergisinden muaf olanlar kimlerdir?

Ozan Bingöl: En fazla brüt 200 m2 ve tek konuta sahip olan; 
* Hiç geliri olmayan ev hanımları ve işsizler,
* SGK’dan (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) aldıkları emekli aylığından başka hiçbir geliri olmayan emekliler,
* Engelliler,
* Gaziler,
* Şehitlerin dul ve yetimleri,

indirimli (sıfır oranlı) bina vergisi uygulamasından yani emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilirler.

Reportare: Emlak vergisinden muaf veya indirimli vergi ödeyebilir durumdaysak, bunun için ne yapmamız, nereye başvurmamız gerekiyor?

Ozan Bingöl: Belediyelerde emlak vergi indiriminden faydalanacaklar için düzenlenmiş formlar bulunuyor. Öncelikle vatandaşların emlağın bağlı bulunduğu belediyeye başvurarak kendi durumuna uygun olan formun doldurulup beyan etmesi gerekiyor. (İlgili formlar ve taahhüt belgesi, 38 ve 44 Seri No.lu Emlak Vergisi Tebliğlerinin ekinde yayımlanmıştır.) 
* “Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin tek meskenlerine ait form” ve “hiçbir geliri olmayanların tek meskenlerine ait taahhüt belgesi” 
* “Tek meskeni olan (intifa hakkına sahip olanlar dahil) emeklilere, dul ve yetimlere ait form”
* “Tek Meskeni Olan Engellilere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu” ile “Sağlık Kurulu Raporunu” 
* “Tek meskeni olan (intifa hakkına sahip olanlar dahil) şehitlerin dul ve yetimlerine ve gazilere ait form”
hangi form duruma uygun ise o doldurulup ilgili belediyeye verilmesi gerekiyor.
Geçmiş yıllarda belediyelere verilen form ve taahhütlerin, 2016’da tekrar verilmesi gerekmiyor.

Reportare: Ev kadınları ve işsiz durumdaki konut sahiplerinin durumu nedir?

Ozan Bingöl: Her şeyden önce kural şu:  “gelir yoksa, vergi de yok”. Ev hanımları ve işsizler için brüt 200 m2’nin altında tek konutları varsa ve gelirleri de yoksa emlak vergisi (indirimli-sıfır oranlı) ödemeyecekler. 2015 yılı içinde, 29.000 TL’ye kadar mevduat faizi, repo benzeri (menkul sermaye iradı) elde edilen gelir varsa yine vergi avantajı devam ediyor. Bu kişiler yine emlak vergisi ödemeyecekler, şayet 2015 yılında faiz veya repo gibi gelirlerden toplam 29.000 TL’yi aşan bir kazanç elde edildi ise emlak vergisi muafiyetinden yararlanılamayacağını hatırlatalım.

Reportare:  Tek konutumuz var ama hisseli ise?

Ozan Bingöl: 200 m2’yi geçmeyen tek meskene hisse ile sahip olunması halinde indirimli vergi oranı, meskenin vergi değerinin hisseye isabet eden kısmına kadar uygulanır.

Reportare: Peki konut işyeri olarak kiraya verilirse?

Ozan Bingöl: Tek konutunu işyeri olarak kiraya veren ev hanımı ve işsizler sıfır oranlı emlak vergi avantajını kaybederler. İlk başta konut olarak kullanılan gayrimenkul işyeri olarak (bir kısmı da olsa ) kullanıldığında, emlak vergisi konut olarak değil, işyerinin tabi olduğu orandan (konuta göre daha yüksek) emlak vergisi ödenir.

Reportare: 2016’da satılan evin vergisini kim ödeyecek?

Ozan Bingöl: 2016’da satılan evin emlak vergisini satıcı öder. Alıcı ilk yıl vergi ödemez. Alıcı 2016’da yalnızca belediyeye bildirim verir. Alıcı için ilk emlak vergi ödemesi 2017’de başlayacaktır.

Reportare: Engelliler için durum nedir? Vergi avantajları neler?

Ozan Bingöl: BRÜT 200 m2’yi geçmeyen tek konuta sahip engelliler gelire sahip olsa da emlak vergisi avantajından yararlanıyor. Belediyeye form ve sağlık raporunu ibraz ettiğinde sahip olduğu tek konutu için emlak vergisi ödemeyecekler. Engelliler tek konutunu kiraya verip yakınlarının yanında kalsa da tek konutları için indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi hakkından yararlanabiliyorlar. 

Reportare: Peki emlak vergisinden muaf ya da indirime tabi olduğu halde bu bilgiye sahip olmadığı için vergi ödemiş olan kişiler, ödedikleri vergileri geri alabilirler mi?

Ozan Bingöl: Şayet yukarıda belirttiğimiz şartları taşıyor iseniz ve bugüne kadar emlak vergilerinizi ödedi iseniz 5 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde yani geçmiş 5 yıl için ödediğiniz emlak vergilerinizi geri alabilirisiniz. Bunun için bir düzeltme dilekçesi ile birlikte ilgili belediyeye itiraz ederek geriye dönük 5 yıllık ödemelerin iadesi talep edilebilir. Bunun için belediyenin emlak birimine bir 'düzeltme dilekçesi' verip durumu açıklayınız. 'Vergi Usul Kanunu Madde 120/2'yi dayanak göstererek, ödediğiniz vergilerin iadesini talep ediniz.

Emlak Vergi OranlarıCEVAP SÜRESİ 60 GÜN

Cevap süresi 60 gün. Belediyeler düzeltme ve iade yapmak zorunda. Eğer düzeltme yapmazsa veya 60 gün içinde dilekçenize yanıt vermezse, Belediye Başkanlığı'na hitaben şikâyet yolu ile düzeltme dilekçesi veriniz.

Belediye Başkanlığı da olumsuz yanıt verirse veya 60 gün içinde yanıt vermezse, 30 gün içinde 'Vergi Mahkemesi'ne dava açma hakkınız saklıdır ama belediyeler dava yoluna gitmeyi tercih etmezler yani olayı davasız kabul ederler.

Reportare: 2016 yılı içerisinde emekli olan bir konut sahibi emlak vergisi ödeyecek mi peki?

Ozan Bingöl: 2016 yılı içinde emekli olanlar, bu yılın Emlak Vergisi'ni ödemek zorundalar. Bu yıl emekli olanlar, koşulları taşıması ve belediyelere bildirimde bulunması halinde emekli olduğu tarihi izleyen yıldan (2017) itibaren sahip olduğu tek konut nedeniyle emlak vergisi ödemezler.

Reportare: 2016 yılı için ne kadar emlak vergisi ödeyeceğimizi nasıl öğreniriz?

Ozan Bingöl: Emlağınızın belediyede belirli olan emlak vergi değerini aşağıdaki oranlarla çarpıp bulabilirsiniz. Ayrıca çıkan sonucun yüzde 10’u kadar da taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına yönelik katkı payı olarak hesaplayıp ilk bulduğunuz tutara eklediğinizde emlağınız için ödemeniz gereken yıllık emlak vergisini hesaplamış olursunuz.